0 items
Inloggen
0

Waterbehandeling met chemicalien

ONDERHOUD ZWEMBAD uitgerust met een zandfilter pH waarde (= zuurtegraad) De ideale zuurtegraad ligt tussen de 7.2 en 7.6

Indien de pH te laag is, moet je per 10 m water ongeveer 100 gram pH + toevoegen

Indien de pH te hoog is, moet je per 10m water ongeveer 100 gram pH - toevoegen

Na toevoeging van pH-min of pH-plus moet je gedurende 4 uur filtreren vooraleer opnieuw de pH waarde te controleren.

Via een automatische pH dosering is het mogelijk om deze stap volledig automatisch te laten verlopen.

Er wordt dan vloeibaar pH plus of pH min in het zwembad gepompt door middel van een peristaltische doseerpomp.

CHLOOR NIVEAU

Chloorniveau te laag

Als het chloorniveau onder de 0,6 ppm ligt, moet er chloor worden toegevoegd.

Voeg chloorshock toe om het chloorniveau versneld op peil te brengen. Gebruik 20 gram chloorshock per 10m3 zwembadwater.

Na toevoeging van chloorshock mag je niet onmiddellijk zwemmen, en moet je 4 uur wachten vooraleer het chloorniveau te opnieuw te controleren.

Indien het chloorgehalte constant te laag is, moet er meer gefiltreerd worden (tabletten lossen te traag op) , of er dienen sneller tabletten in de skimmers te worden gelegd.


Chloornniveau te hoog :

Als het chloorniveau hoger is dan 1,5 ppm, voeg dan geen chloor meer toe en wacht met chloorbehandeling tot het chloorgehalte daalt tot ongeveer 1 ppm.

Behouden PH en CHLOOR NIVEAU

Als de PH en het Chloorgehalte goed zijn, moet je het ook goed kunnen houden.

Leg daarom om de X dagen een "trage" 200g - Chloortablet in de skimmer, zelfs al is de bestaande chloor tablet nog niet helemaal opgelost.

Filtreer minstens 4 keer 2 uur per dag, liefst gespreid over 24 uur.


Chloor versus water temperaturen :
Bij water temperaturen < 20 mag je minder chloor toevoegen en minder filtreren.
Bij temperaturen > 28 moet je meer filtreren en meer chloor toevoegen.

Chloor automatisch doseren
Via een chloordoseerder kunnen 5-10 tabletten in 1 keer in de chloordoseerder worden gelegd.

Op de doseerder zelf staat een kraantje waarmee de chloortoevoeging kan worden versneld of vertraagd.
Via een peristalische doseerpomp met regelaar kan automatisch vloeibaar javelwater in het zwembad worden gepompt.

Algen bestrijden.
Algen leven van fosfaten. Aqua-Easy absorbeert fosfaten. Leg 1 blokje per 50m3 per 2 weken in de skimmer om het fosfaatgehalte in het water onder de 200 ppb te houden. Opgepast : na het toevoegen van een nieuw blokje, is het best de filter te backwashen. Er worden immers meer fijne deeltjes door de filter opgevangen. Aqua-easy kan alleen gebruikt worden in combinatie met een zandfilter. VLOKMIDDEL
Zorgt dat kleine deeltjes bij mekaar vlokken en beter gefiltreerd kunnen worden.

Verder maakt het vlokmiddel het water resistenter tegen algengroei.

Leg 1 tablet of kous vlokmiddel in de skimmer per 50 m3 water na elke spoelbeurt.

Indien het water niet "glashelder" is, mag er eveneens een tablet of kous met vlokmiddel in de skimmer worden gelegd. Aqua-easy kan alleen gebruikt worden in combinatie met een zandfilter.Zwembad.eu